LITHIUM Tee
LITHIUM Tee
LITHIUM Tee
LITHIUM Tee
LITHIUM Tee
LITHIUM Tee
LITHIUM Tee
LITHIUM Tee
LITHIUM Tee

LITHIUM Tee

Sale price$58.00
SKU: MDFY-TEE-1-M
ขนาด:

ขนาด

จำนวน:
การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนด้วย Shopify Planet
การจัดส่งแบบปลอดคาร์บอนในทุกคำสั่งซื้อ
ผ้าของเราผลิตจากการรีไซเคิล 100% เรารีไซเคิลเศษผ้าฝ้ายจากอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า ทำการเก็บรวบรวม และนำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ตามสีเดิม ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องย้อมสีเพิ่มเติม ไม่ได้ใช้สารเคมีใด ๆที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมลพิษทางน้ำ คุณเพียงเปลี่ยนเสื้อยืดธรรมดาของคุณมาเป็นเสื้อยืดตัวนี้ ก็สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำลงไปถึง 99% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปถึง 50%

กล่าวกันว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลกผลิตขยะ 92 ล้านตันต่อปีเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่จะถูกนำไปเผาหรือฝังกลบปัญหาการผลิตและการกําจัดที่มากเกินไปในอุตสาหกรรมแฟชั่นปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็น 10% ของอุตสาหกรรมทั้งหมดนอกจากนี้การใช้ทรัพยากรน้ำก็มากเป็นอันดับที่ 2 เมื่อเทียบกับอุตสากรรมอื่นอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอถือว่าเป็น "อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษมากเป็นอันดับ 2 ของโลก" (การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา)

นิยามใหม่ของเครื่องแต่งกาย

เรามุ่งมั่นในอุดมการณ์แฟชั่นที่ยั่งยืนหนึ่งในพันธกิจของเราคือการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนเกี่ยวกับของเสียและนำอุตสาหกรรมเสื้อผ้าไปสู่อนาคตของการรีไซเคิล

กิจกรรมของเรา

เราประหยัดน้ำได้ ลิตร

เรามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอถือว่าเป็น "อุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษมากเป็นอันดับ 2 ของโลก" (การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา)
หนึ่งในพันธกิจของเราคือการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนเกี่ยวกับของเสีย และนำอุตสาหกรรมเสื้อผ้าไปสู่อนาคตของการรีไซเคิล
เปลี่ยนเสื้อยืดธรรมดาของคุณให้กลายเป็นเสื้อยืดตัวนี้ คุณจะสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 99% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 50%

รีไซเคิล 100%

เปลี่ยนเสื้อยืดธรรมดาของคุณให้กลายเป็นเสื้อยืดตัวนี้ คุณจะสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 99% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 50%

การประหยัดน้ำ

เรารีไซเคิลเศษฝ้ายและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเสื้อผ้า และนำกลับมาผลิตเป็นเสื้อผ้าอีกครั้ง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปลูกฝ้ายใหม่ กระบวนการรีไซเคิลนี้ช่วยลดปริมาณน้ำที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม

เสื้อผ้าหนึ่งชิ้นสามารถช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 2,700 ลิตร

การใช้สีซ้ำ

เราทำการรวบรวมและนำเศษวัสดุกลับมาใช้ซ้ำตามสีเดิม ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องย้อมสีเพิ่มเติม เราไม่ใช้สารเคมีใด ๆที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ

ทุกเพศ

เสื้อยืดคอกลมนี้เหมาะสำหรับทุกเพศ และทุกขนาดรูปร่าง

เราเป็นพันธมิตรกับ prAna ผู้ซึ่งมุ่งมั่นที่จะกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก