วิธีการติดตั้ง

1. ก่อนติดตั้ง โปรดทำความสะอาดบริเวณตำแหน่งที่จะติดตั้งด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาทำความสะอาดที่คล้ายกัน วางแท็บเล็ตไว้ตรงกลางชั่วคราวก่อนที่จะทำการติดตั้งต่อไป

2. โปรดลอกแผ่นกระดาษที่ด้านหลังของวงแหวนออก

3. เมื่อติดเทปกาว โปรดปรับตำแหน่งตามตำแหน่งเบื้องต้นอย่างช้า ๆ แนะนําให้รอประมาณ 5 นาทีก่อนการใช้งาน