วิธีการติดตั้ง

1. ก่อนที่จะเชื่อมต่อเครื่องชาร์จแบบไร้สาย ให้กำหนดตำแหน่งการติดตั้งที่ด้านหลังของหน้าจอสัมผัสด้านคนขับ และทำความสะอาดบริเวณตำแหน่งการติดตั้งด้านหลังของหน้าจอสัมผัส​ โดยใช้แผ่นแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดที่ให้มา

2. ลอกแผ่นป้องกันเทปกาวสองหน้าบนเครื่องชาร์จออก

3. ติดตั้งที่ชาร์จแบบไร้สายที่ด้านหลังของหน้าจอสัมผัสฝั่งคนขับ แล้วรอ 5 นาที จึงจะสามารถใช้ที่ชาร์จได้ [ข้อควรระวัง] ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน

4. เชื่อมต่อสาย USB (Type-C) เข้ากับพอร์ต USB ที่ติดตั้งไว้สำหรับเบาะหลังของรถ ติดตั้งสาย USB ยึดเข้ากับแถบด้านข้างเพื่อให้สามารถส่งสายเคเบิลไปข้างหน้าได้

5. เก็บสาย USB ที่เหลือลงในแผงด้านหน้า และตรวจสอบว่าสาย USB ถูกซ่อนไว้เรียบร้อยหรือไม่

6. วาง iPhone ที่รองรับการชาร์จแบบ MagSafe บนพื้นที่ชาร์จของเครื่องชาร์จ การชาร์จจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีอุปกรณ์วางอยู่บนนั้น